Be prepared before accidents happen

Join us creating a safer society

Sign up for one of our comprehensive courses

Created by professionals for ordinary people

Velkommen til en av markedets største og mest avanserte kurssystemer for førstehjelp og livredning

Alle kursene er tilgjengelige på en rekke språk og de fleste kursene er tilgjengelige på to måter. Kun online og online + praksis. Du får et kursbevis fra fullført digital del men I mange tilfeller er du nødt til å ha praksis del for at det skal være godkjent i jobbsammenheng. Da må du avtale med en instruktør i det området du er ved å trykke på online + praksis. Dersom dere er en større gruppe eller firma trykker du på Group Booking og får snakke med en koordinator hos oss som gir deg rabatterte priser og avtaler gjennomføring. Velkimmen til kurs. 

Very flexible

We have used Safety Academy for all our courses and are very satisfied. Simple, easy and very nice instructors.

Eva Sjøblom, Kindergarten

Online course was fantastic

We saved extreme amount of time when not taking all our employees out of work for hours. Faster, easier and less time consuming.

John Eldon, corporate

Quality of learning increase

You don’t raise your hand in a classroom full of people. Online you can repeat and revind as much as you like. Learning increase.

Eric Stone, university

Våre kurs

Våre kurs er laget av professjonelle for vanlige folk. Kursene er enkelt bygget opp med videoer, tekster og spørsmål som sikrer at du lærer det du skal på en effektiv og riktig måte. Du tar den digitale delen helt i ditt eget tempo. Når du er klar melder du deg på praktisk øvelse hos våre spesialtrente instruktører.

FØRSTEHJELP VOKSEN

Kun Online

kr. 450

Online + Praksis

kr. 879

Grupper

Spesialtilbud

Om kurset

Førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med barn og voksne.
Kurset inneholder:

 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning barn
 • Hjerte-lungeredning voksen
 • Kvelning/blokkerte luftveier
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Brannskader

MELD DEG PÅ HER:

BARN & SPEDBARN

Kun Online

kr. 450

Online + Praksis

kr. 879

Grupper

Spesialtilbud

Om kurset
Førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med barn og spedbarn. Den teoretiske delen gjennomføres som nettkurs, og her dekkes flere emner som er aktuelt. Forgiftninger, allergier, feberkramper, forfrysninger og overopphetning er noe som kan ramme barn. Videre omhandler vi ormebitt, bitt av flått, vepsestikk og skader fra brennmaneter. Alle disse emnene kommer i tillegg til tradisjonell livreddende førstehjelp

Kurset inneholder:

 • Allergi
 • Sårbehandling
 • Giftige bitt
 • Overoppheting
 • Forfrysninger
 • Brannskader
 • Febrerkramper
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning barn
 • Hjerte-lungeredning spedbarn
 • Kvelning/blokkerte luftveier
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Og mye mer…

MELD DEG PÅ HER:

LIVREDNING I VANN

Kun Online

kr. 450

Online + Praksis

kr. 879

Grupper

Spesialtilbud

Om kurset

Når barnehager, skoler og aktivitetsskoler er ansvarlig for svømming eller bading, eller har med seg barn/ungdom i nærheten av vann, skal det være voksne med godkjent livredningskurs tilstede. Gruppene med barn skal aldri være større enn maks 15 pr. tilsynsperson, som må være flink til å svømme og dykke, og må kunne livredning.

MELD DEG PÅ HER:

HLR – HJERTESTARTER

Kun Online

kr. 450

Online + Praksis

kr. 879

Grupper

Spesialtilbud

Om kurset

Førstehjelpskurs som gir deg minimum av anbefalte førstehjelpskunnskaper, med fokus på hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter.

KURSETS INNHOLD:

 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning voksen
 • Bruk av hjertestarter (AED)

Vi kan tilpasse kursets innhold etter krav og ønsker fra bedrifter.

MELD DEG PÅ HER:

HLR – STØMSKADER

Kun Online

kr. 450

Online + Praksis

kr. 879

Grupper

Spesialtilbud

Om kurset

HLR kurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne. Kurset har strømskader som spesialtema, og tilfredsstiller minimumskravene, for praktisk HLR, i ‘Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg’ (FSE).

KURSETS INNHOLD:

 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning voksen
 • Strømskader

MELD DEG PÅ HER:

BRANNVERN

Kun Online

kr. 450

Online + Praksis

kr. 879

Grupper

Spesialtilbud

Om kurset

Brannvern tar for seg alt det grunnleggende du trenger å vite for å forebygge, slukke og hva du skal gjøre om en brann oppstår. Kurset oppfyller krav til brannvern opplæring til arbeidsplasser og institusjoner. I den praktiske delen vil du få opplæring og praktisk øvelse i å slukke brann med de vanligste slukkemidlene vi har rundt oss til daglig

MELD DEG PÅ HER:

Våre pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle våre hovedinstruktører på førshjelpskurs har en internasjomal sertifisering som instruktør.
På kursene stiller vi med mange førstehjelpsdukker, slik at deltakerne får god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Deltakerne lærer å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve. Kursene legger opp til mye praksis pakket inn med teori, slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Ingen lærer førstehjelp og livredning bare ved å se og lytte; man må fysisk få prøve ferdigheter i praksis.

Hvorfor ta Online kurs

Våre online kurs har mange fordeler ved side nav å være bade tidsbesparende og kostnadseffektive. Kurs som er basert på profesjonelt utviklede videoer, kvalitetssikret innhold og pedagogisk riktige spørsmål sikrer bedre læring og en mer effektiv bruk av din tid.

Praktisk trening

Vi har selv utviklet et avansert opplæringssystem for alle våre instruktører og de holdes konstant oppdatert gjennom vårt undervisningsnettverk. På den måten sikrer vi høy kvalitet på alle våre kurs.